Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Tư liệu

Những tư liệu âm thanh về Bác Hồ

 

 

 

 

 


Những tư liệu hình ảnh về Bác Hồ

 

 

 

 

 


 

Những tư liệu Video về Bác Hồ

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |