Ngày 15 Tháng 12 Năm 2018

Tư liệu Video về Bác Hồ

Lãnh tụ ca

Hồ Chí Minh – Chân dung một con người

Hồ Chí Minh – Hình ảnh của Người

Mùa thu lịch sử

Ngày lịch sử

Nhìn ra biển lớn: Câu chuyện lập chí của Bác thời trẻ

Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Những giây phút cuối đời của Bác Hồ

Việt Nam – Hồ Chí Minh

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |