Ngày 15 Tháng 12 Năm 2018

Tư liệu âm thanh về Bác Hồ

 Người về thăm quê. Sáng tác: Thuận Yến, Trình bày: Thu Hiên

 Thăm bến Nhà Rồng. Sáng tác: Trần Hòa, Trình bày: Thái Bảo

 Đêm Trường Sơn nhớ Bác. Sáng tác: Trần Chung, Biểu diễn: Tốp ca Nam

 

 Bác Hồ một tình yêu bao la. Sáng tác: Thuận Yến, Biểu diễn: Trang Nhung

 

 Bên lăng Bác Hồ. Sáng tác: Dân Huyền, Biểu diễn: Hồng Vy

 

 Đêm Trường Sơn nhớ Bác. Sáng tác: Văn Dung, Biểu diễn: Thu Lan

 

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |