Ngày 7 Tháng 12 Năm 2019

Văn bản Đảng ủy Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn

 

Văn bản Đảng ủy Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Tải về

61-BC/ĐU

14/03/2016

Đảng bộ trường

Báo cáo

Tự kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

107-KH/ĐUCĐVH

18/04/2012

Đảng bộ trường

Kế hoạch

Về triển khai việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

96a-KH/ĐUCĐVH

13/01/2012

Đảng bộ trường

Kế hoạch

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |