Ngày 26 Tháng 5 Năm 2019

Tư liệu

Thư gửi các đồng chí Trung Bộ

Ngày 1-3-1947, khi vừa lên ATK Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “Gửi các đồng chí Trung Bộ”. Bác ghi nhận những ưu điểm của cán bộ, đảng viên khắp các địa phương Trung Bộ trong Cách mạng Tháng Tám cũng như năm đầu kháng chiến, đồng thời vạch rõ những mặt còn yếu kém.

Xem tiếp...

Nếu chỉ biết đến những người giàu thôi thì đa số những người nghèo sẽ nghĩ gì?

Một lần đi công tác trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí lãnh đạo Ty Công an Tuyên Quang được phân công để phục vụ Bác, nhân lúc nghỉ trưa ở giữa rừng, sau khi hỏi thăm về gia đình và tình hình cơ quan, Bác hỏi:

- Chú có biết ở Tuyên Quang ai là người mua “công trái quốc gia” nhiều nhất không?

Xem tiếp...

Món quà cuối cùng của Bác

Một trong những vinh dự của các chiến sĩ cảnh vệ là được chứng kiến những ngày cuối cùng trong cuộc đời Bác Hồ. Mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày Bác qua đời, nhưng những công việc của các chiến sĩ cảnh vệ ở vào thời điểm ấy, đến nay họ vẫn còn nhớ đến từng chi tiết. Một trong những kỷ niệm ấy là những phần thưởng của Bác dành cho các chiến sĩ cảnh vệ vào dịp tết, lễ.

Xem tiếp...

Rèn luyện đạo đức cách mạng như rửa mặt hằng ngày

Trong Di chức để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác Hồ kính yêu viết: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

Xem tiếp...

Trong nghề nông, việc nào dễ nhất?

Hồi ở chiến khu Việt Bắc, các cơ quan đóng sâu ở trong rừng. Hàng tháng, mọi người phải đi lấy gạo về ăn, có khi mất cả ngày mới được một chuyến, không phải không có người ngại. Một lần, Bác hồ đi công tác qua một con suối, thấy rất đông cán bộ, trong đó có nhiều trí thức, trên đường đi lấy gạo về, đang ngồi nghỉ. Bác dừng chân hỏi:

- Đố các cô các chú, trong nghề nông, việc nào làm dễ nhất?

Xem tiếp...

Phải sửa một chữ

Toàn quốc kháng chiến. Ông Phạm Khắc Hoè, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, bị kẹt lại ở Hà Nội và bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò cùng một số trí thức khác. Sau đó, chúng đưa ông vào Sài Gòn, định mua chuộc dụ dỗ ra làm việc cho chúng. Nhưng trước thái độ cứng rắn của ông, Pháp lại đưa ông về Hà Nội. Chính phủ ta bố trí đưa ông lên Việt Bắc.

Xem tiếp...

Ít là bao nhiêu?

Tháng 12-1965, Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Hội Phụ nữ Hà Nội quyết định tổ chức Đại hội “Ba đảm đang” để động viên tinh thần chị em. Hội Phụ nữ Hà Nội đã viết thư lên báo cáo với Bác Hồ.

Xem tiếp...

Xin nước, cho lửa

Bác đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc ở Việt Bắc.Vừa thấy Bác, cả mấy trăm người cùng hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Bác Hồ muôn năm!”.

Xem tiếp...

Bác cũng phải có giấy mà!

Chiến sĩ Lý Phúc Nha được đại đội trưởng phân công bảo vệ một khu vực quan trọng trong vùng Đại hội Đảng (lần thứ hai, 1951). Đại đội trưởng dặn: “Khu vực đơn vị ta bảo vệ là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Mặc dầu các đại biểu đã có giấy ra vào và phù hiệu, nhưng phải kiểm tra thật kỹ để bảo đảm nghiêm mật”.

Xem tiếp...

Hãy nguyện chúc cho vị Chủ tịch quý mến của chúng ta…

Sau Hội nghị thành lập Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc, 150 đại biểu, đa số là linh mục, lên Phủ Chủ tịch chào Cụ Hồ. Trong câu chuyện Hồ Chủ tịch nói, đại ý:

“Tôi là Cộng sản, không tin có chúa, song có điều chắc chắn tôi là công dân Việt Nam. Các ông là công giáo, tin có chúa, nhưng các ông cũng là công dân Việt Nam. Chúng ta không để cho đế quốc thống trị. Chúng ta cố chung sức làm cho công dân Việt  Nam âm no, được tự do, được học hành, được hạnh phúc. Chúng ta nên bàn cái chung ấy để cùng nhau thực hiện cho kỳ được. Có chúa hay không có chúa là việc riêng của các ông, việc riêng của tôi. Bàn vấn đề này không mang lại hiệu quả gì cho nhân dân. Tôi tôn trọng tư tưởng riêng của tôi”.

Xem tiếp...

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |